2020 metų Europos darbo sąlygų tyrimas

Dėl COVID-19 sustabdytas duomenų rinkimas 2020 m. Europos darbo sąlygų tyrimui

2020 m. vasario 3 d. EUROFOUND pradėjo rinkti duomenis savo naujausiam Europos darbo sąlygų tyrimui (EWCS). Tačiau praėjus vos septynioms savaitėms dėl COVID-19 pandemijos agentūra buvo priversta nutraukti savo pradėtas apklausas, vykdomas susitinkant su žmonėmis. Kai parengs, EUROFOUND skaitytojams pateiks kai kuriuos patvirtinamuosius dokumentus, pavyzdžiui, metodines ataskaitas ir apklausos klausimyną.

2021 m. kovo–liepos mėn. EUROFOUND numato rinkti duomenis naujam EWCS ir pirmą kartą apklausai pasitelkti kompiuterines-telefonines priemones (CATI).

Dėl išsamesnės informacijos apie EWCS kreipkitės į Sophia MacGoris (tel. +353 1 204 3100, e. paštas smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti