2021 m. Europos darbo sąlygų telefoninis tyrimas

2021 m. EUROFOUND atliko naują Europos darbo sąlygų tyrimo (EDST) etapą. Pirmą kartą su respondentais buvo susisiekta naudojantis kompiuterizuotų telefoninių apklausų pagalba (angl. CATI).

Apie tyrimą

Tyrimas buvo išplėstas įtraukiant daugiau kaip 70 000 darbuotojų iš 36 Europos šalių. Tyrime dalyvavo ES valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Šveicarija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Juodkalnija, Šiaurės Makedonija ir Serbija. Apklausos vykdymas naudojantis CATI sutampa su kitomis panašiomis apklausomis, vykdomomis COVID-19 pandemijos laikotarpiu.

Išskirtinis 2021 m. Europos darbo sąlygų telefoninis tyrimas (EDSTT) EUROFOUND leido pateikti palyginamą ir reprezentatyvią informaciją apie darbo vietų kokybę tuo metu, kai profesinis gyvenimas smarkiai pasikeitė, o dirbančiųjų gebėjimas prisidėti prie ekonomikos atsigavimo tapo labai svarbus. Tačiau dėl pasikeitusio apklausos būdo jos nebus galima palyginti su ankstesnėmis apklausomis, o tendencijų laikui bėgant analizės galimybės bus ribotos.

Metodika

EUROFOUND tyrimo partnerė įmonė „Ipsos“ ir jos nacionaliniai partneriai pokalbius telefonu vykdė kiekvienos šalies nacionalinėmis kalbomis: apklausa atlikta 54 kalbomis, prisitaikant ir prie nacionalinių kalbų skirtumų. Tyrimas atitinka pramonės etikos standartus ir ES BDAR teisės aktus. Respondentai buvo atrinkti atsitiktine tvarka tiesiogiai skambinant į mobiliuosius telefono numerius. Kiekvienos šalies imties dydis svyruoja nuo 1 000 iki 4 200 pokalbių, dėl to galima surinkti aukštos kokybės Europos lygmens duomenis, kurie yra naudingi analizuojant teminius modulius ir rengiant išsamias antrines analizes, kartu sudarant sąlygas teikti ataskaitas ir analizuoti darbo vietų kokybę nacionaliniu lygmeniu.

Galima susipažinti su klausimynu (visomis kalbomis) ir mikroduomenimis , taip pat tam tikrais leidiniais , įskaitant apžvalginę ataskaitą.

Įvadinė informacija

Dėl COVID-19 pandemijos rengiant 2020 m. EDST, tiesioginius pokalbius EUROFOUND turėjo nutraukti vos po septynių savaičių. Galima susipažinti su šio tyrimo klausimynu, bet jokie kiti dokumentai nebus skelbiami.

Papildoma informacija

Išsamesnės informacijos apie EDSTT kreipkitės į Sophia MacGoris (tel. +353 1 204 3100, e. paštas: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti