2024 m. Europos darbo sąlygų tyrimas

2024 m. EUROFOUND vykdys kitą Europos darbo sąlygų tyrimą (EWCS), per kurį sieks apklausti maždaug 50 tūkst. darbuotojų visose ES valstybėse narėse ir keliose kitose Europos šalyse. Apklausas planuojama pradėti vykdyti 2024 m. vasario mėn., o pirmieji rezultatai ir duomenys bus paskelbti 2025 m. Šis tyrimas suteikia išsamių duomenų apie tikrąsias vyrų ir moterų kasdienes darbo aplinkybes. Siekiant užtikrinti šios unikalios Europos darbo sąlygų lyginamosios analizės priemonės ateitį ir tendencijų analizės tęstinumą, pirmą kartą tradicinius tiesioginius pokalbius papildys internetiniai pokalbiai.

Tyrimo tikslai

2024 m. Europos darbo sąlygų tyrimas suteiks duomenų, kurie leis:

  • suderintai kokybiškai ir kiekybiškai įvertinti tiek samdomų darbuotojų, tiek savarankiškai dirbančių asmenų darbo sąlygas ES valstybėse narėse ir už jų ribų,
  • išanalizuoti įvairių darbo sąlygų aspektų sąsajas,
  • nustatyti susirūpinimą keliančias darbo situacijas ir (arba) rizikos grupes ir stebėti tobulintinas sritis,
  • stebėti tendencijas teikiant vienodus šių klausimų rodiklius,
  • padėti formuoti Europos politiką, ypač susijusią su darbo vietų kokybės ir užimtumo klausimais.

Pagrindiniai bruožai

2024 m. vykdant seniausią EUROFOUND rengiamą tyrimą EWCS 2024 bus siekiama užtikrinti apklausų analizių tęstinumą, gauti tikslius ir savalaikius duomenis ir kokybiškus rezultatus ir užtikrinti duomenų rinkimo metodų pritaikomumą ateityje.

Šiuo metu vykdomas darbas

 

Jau rengiamasi tyrimui EWCS 2024. Daugiausia pastangų skiriama siekiui išlaikyti su darbo vietų kokybe susijusių rezultatų ir pagrindinių profesinio gyvenimo kokybės rodiklių palyginamumą laikui bėgant ir lyčių aspekto integravimui. Bus parengti nauji klausimai, apimsiantys svarbiausias politikos ir tyrimų darbotvarkės temas, susijusias su darbo ateitimi, įskaitant COVID-19 poveikį, skaitmeninimą ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą darbe.

Užsakytas tyrimas siekiant išsiaiškinti, kaip pereiti nuo apklausėjų vykdomų tarpvalstybinių apklausų prie internetinių apklausų atsižvelgiant į EWCS specifiką ir kitas tyrimas dėl pirminio kognityvinio testavimo pasitelkiant tarpkultūrinius pokalbius ir respondentų skatinimą atsakyti į klausimus per internetinius pokalbius.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti