Apie EUROFOUND atsitiktinės tikimybės tyrimus

Nuo pat įkūrimo EUROFOUND sukaupė tvirtą žinių apie gyvenimo ir darbo sąlygas Europos Sąjungoje pagrindą. Pagrindinė agentūros užduotis – laikui bėgant stebėti pokyčius valstybėse narėse, todėl ji parengė tris periodinius tikimybinius ES masto tyrimus, kuriuose pateikiami kokybiški duomenys: Europos darbo sąlygų tyrimą (EDST) Europos gyvenimo kokybės tyrimą (EGKT) ir Europos įmonių tyrimą (EĮT) . Trims tyrimams būdingos šios savybės:

  • Reprezentatyvioji imtis.
  • Visų ES valstybių narių, taip pat potencialių šalių kandidačių bei neretai Norvegijos ir Šveicarijos dalyvavimas.
  • Tarpvalstybinis palyginamumas.
  • Tyrimai vykdomi keliomis bangomis, kurios suteikia galimybę atlikti laiko sekos analizę.
  • Tyrimai parengti glaudžiai bendradarbiaujant su EUROFOUND trišaliais suinteresuotaisiais subjektais ir šios srities ekspertais.
  • Klausimynai apima įvairias temas, skirtas Europos politikos poreikiams tenkinti.
  • Klausimynai parengti tarpdisciplininiu moksliniu pagrindu.
  • Parengiama kokybės užtikrinimo strategija.
  • Savalaikiai rezultatai pateikiami su politika susijusiose ataskaitose, duomenų vizualizacijose internete ir mikroduomenyse.

Duomenų prieinamumas

Visi tyrimų klausimynai ir duomenų rinkiniai yra laisvai prieinami.

Metodika

EUROFOUND tiriamosios veiklos tikslas – teikti kokybišką informaciją apie Europos gyvenimo ir darbo sąlygas bei darbo praktiką. Siekiant šio tikslo, kiekvienas tyrimas skirtas skirtingoms gyventojų grupėms, kad būtų gauta konkreti informacija. Jei tik įmanoma, suderinus tyrimų metodiką , galima dalytis patirtimi, įgyta atliekant įvairius tyrimus. Daugiau informacijos apie metodiką galima rasti su kiekvienu tyrimų leidimu susijusiuose puslapiuose.

Tyrimų parengimas ateities iššūkiams

Artimiausiais metais EUROFOUND plėtos strategiją, skirtą parengti tyrimus ateities iššūkiams, kurioje bus nagrinėjamas įvairių ir ekonomiškai efektyvesnių duomenų rinkimo būdų perspektyvumas, atsižvelgiant į bendrą tyrimų kokybę ir palyginamumą laikui bėgant.

EUROFOUND taip pat nagrinėja didžiųjų duomenų potencialą, kad galėtų papildyti ir įvertinti savo duomenis. Šiuo darbu bus susitelkta į tyrimų atrankos gerinimą, didžiųjų duomenų rinkimą ir analizę bei socialinės žiniasklaidos turinio teksto analizę, siekiant ištirti ribinius reiškinius.

Kokybės užtikrinimas

EUROFOUND įsipareigojęs užtikrinti savo tyrimų kokybę siekdamas surinkti aukštos kokybės tyrimų duomenis, laikydamasis bendrai sutartų metodikos ir procedūrų standartų.

Europos ir tarptautinis bendradarbiavimas

EUROFOUND tyrimo metodiką ir klausimynus gali naudoti kitos organizacijos, jei laikomasi autorių teisių sąlygų. Todėl įvairios organizacijos pareiškė norą naudoti šią medžiagą arba bendradarbiauti su EUROFOUND.