Europos įmonių apklausa. Duomenų vizualizavimas

EUROFOUND ir CEDEFOP kartu atliktame 2019 m. Europos įmonių tyrime pateikiama informacija apie darbo organizavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo, įgūdžių naudojimo ir įgūdžių strategijų, taip pat tiesioginio ir netiesioginio darbuotojų dalyvavimo Europos įstaigose praktiką.

Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos, reikia pažymėti, kad EUROFOUND svetainėje gali būti skelbiami 28 ES valstybių narių duomenys, nes JK buvo įtraukta į ankstesnius tyrimus. Palaipsniui tai bus keičiama, kad informacija atspindėtų dabartinę 27 ES valstybių narių sudėtį. 

[Technical issues with this application? Let us know.]

Select a question

 

 

Description

The European map visualisation illustrates in a map the values of the answers per Country.