2009 m. Europos įmonių tyrimas (EĮT). Socialinis dialogas

Socialinis dialogas darbovietėje

  • Beveik keturios iš dešimties (37 proc.) tyrime dalyvavusių įmonių pranešė apie oficialiai įteisintą atstovavimą darbuotojams, apimantį daugiau nei 60 proc. darbuotojų.
  • Daugiau nei du iš trijų ES darbuotojų yra sudarę kolektyvinę darbo užmokesčio sutartį: visoje ekonomikoje tokių darbuotojų yra 69 proc., vien privačiajame sektoriuje – 67 proc.
  • Europos darbuotojų atstovai atrodo esantys apskritai patenkinti gana gera savo ir įmonių vadovybės bendradarbiavimo atmosfera.
  • Europos vadovai apskritai gana teigiamai vertina socialinio dialogo ir atstovavimo darbuotojams darbovietėje poveikį.
  • Apie 80 proc. apklaustų atstovų teigia, kad darbuotojai remia jų veiklą.

Pastaba. Šis vaizdo įrašas tik anglų kalba.