2009 m. Europos įmonių tyrimas (EĮT)

Darbo laiko lankstumas

  • Daugiau nei pusė (56 proc.) Europos įmonių suteikia galimybę dirbti pagal lankstų darbo grafiką.
  • Maždaug du trečdaliai apklaustų įmonių suteikia darbuotojams galimybę dirbti ne visą darbo laiką.
  • Per dvylika mėnesių iki šio tyrimo šiek tiek daugiau nei dviejuose trečdaliuose (68 proc.) įmonių padidėjus darbo krūviui darbuotojai dirbo viršvalandžius. Skirtinguose ekonominės veiklos sektoriuose viršvalandinis darbas pasiskirstęs palyginti vienodai.
  • Darbas nestandartiniu darbo metu išlieka stabilus; įmonės juo naudojasi daug mažiau nei kitomis darbo laiko lankstumo formomis. Maždaug 44 proc. ES įmonių darbuotojai reguliariai dirba neįprastu darbo laiku, daugiausia šeštadieniais (40 proc.).

Pastaba. Šis vaizdo įrašas tik anglų kalba.