2013 m. EĮT – Klausimynas

Kad tyrimas pavyktų labai svarbu parengti kokybišką klausimyną. Eurofound deda daug pastangų kurdamas savo klausimynus. III-ojo Europos įmonių tyrimo klausimyną kruopščiai rengė Fondo darbuotojai.

Kuriant klausimyną buvo remiamasi dviem esminiais dokumentais, kuriuose buvo nustatyta bendra klausimyno koncepcija. Pirmajame dokumente nagrinėjami darbo organizavimo ir darbuotojų dalyvavimo klausimai, o antrajame svarstoma apie socialinį dialogą darbo vietoje, kuris skatintų tiesioginį darbuotojų dalyvavimą.

Be to, rengiant klausimyną buvo glaudžiai bendradarbiaujama su klausimyną kuriančia grupe. Šią grupę sudaro įvairių Europos Sąjungos šalių ekspertai, dalyvaujantys savo valstybėse vykdimuose tyrimuose ar dirbantys su europinio masto tyrimų projektais, pvz., MEADOW, taip pat tarptautinių organizacijų ir Eurofound trišalės valdybos atstovai.

Klausimynas iš anksto buvo išverstas iš anglų į vokiečių ir prancūzų kalbas, kad būtų galima užbaigti pirminį klausimyną ir pirmiausia jį išbandyti trijose šalyse.

Kad europinio masto tyrimas būtų sėkmingas, taip pat labai svarbu, kad kiekvienoje šalyje naudojamos klausimyno versijos įvairiomis kalbomis būtų kokybiškos ir jas būtų galima palyginti. Eurofound ir jos rangovo taikoma kruopšti vertimo procedūra rodo, kaip svarbu, kad vertimai būtų aukštos kokybės.

Čia galite parsisiųsti pokalbių su vadovais ir pokalbių su darbuotojų atstovais klausimynus anglų kalba.