2007 m. Europos gyvenimo kokybės tyrimas

2007 m. atlikus Eurofound antrąjį Europos gyvenimo kokybės tyrimą (EGKT) pateikta daug informacijos apie socialinę 27 valstybių narių, Norvegijos ir šalių kandidačių – Turkijos, Makedonijos ir Kroatijos – padėtį.

Dar kartą pateikta daug per pirmąjį 2003 m. EGKT užduotų klausimų tokiomis temomis, kaip užimtumas, pajamos, švietimas, būstas, šeima, sveikata, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, pasitenkinimas gyvenimu ir suvokiama visuomenės kokybė. Turėdama du duomenų rinkinius, mokslinių tyrimų grupė galės nustatyti, kaip per pastaruosius metus pasikeitė žmonių gyvenimas.

EGKT ir kitų papildomų šaltinių duomenys taip pat teikiami į Eurofound elektroninę statistinių gyvenimo kokybės rodiklių duomenų bazę (EurLIFE).