2007 m. EGKT. Išvados

Rezultatų apžvalga

  • Apskritai europiečiai patenkinti gyvenimu ir laimingi: skalėje nuo vieno iki dešimties ES-27 pasitenkinimo gyvenimu vidurkis yra 7, o laimės – 7,5.
  • Labai skiriasi Europos namų ūkių pajamos: ES-27 valstybėse Bulgarijoje ir Rumunijoje pajamos beveik tokios pat mažos, kaip šalyje kandidatėje Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Siekdami kompensuoti nepakankamas pajamas maždaug pusė visų dvylikos naujųjų valstybių narių ir trijų šalių kandidačių namų ūkių (išskyrus Kiprą ir Maltą) šiek tiek maisto užsiaugina patys.
  • Šeima daug laiko skiria vaikų ir vyresniojo amžiaus žmonių priežiūrai ir išlieka pirmoji asmeninės paramos teikėja ypatingomis aplinkybėmis. Europiečiai sako esantys labai patenkinti šeimos gyvenimu; moterys dirbdamos priežiūros ir namų ūkio darbus praleidžia vis dar daugiau laiko nei vyrai.
  • Sunku pasiekti gerą darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; atrodo, tokių problemų daugiausia kyla Pietryčių Europoje: Kroatijoje ir Graikijoje šiek tiek daugiau nei 70 proc. dirbančių piliečių sako esantys kelis kartus per mėnesį per daug pavargę nuo darbo, kad galėtų imtis namų ruošos darbų.
  • 81 proc. ES gyventojų teigia, kad gera sveikata yra labai svarbi jų gyvenimo kokybei: vis dėlto tik vidutiniškai 21 proc. žmonių vertina savo sveikatą kaip labai gerą.
  • visuomenės kokybės įvertinimų matyti, kad Rytų Europos 12 naujųjų valstybių narių, Italijos ir Portugalijos gyventojai savo politinėmis institucijomis pasitiki mažiausiai. Labiausiai savo institucijomis pasitiki Šiaurės šalių ir Turkijos piliečiai; Šiaurės šalių ir Nyderlandų gyventojai labiausiai pasitiki ir kitais žmonėmis.