2012 m. Europos gyvenimo kokybės tyrimo metodika

Siekdamas pateikti palyginamus ir patikimus duomenis apie gyvenimo kokybę Europoje, Eurofound sukūrė bendrą darbo metodiką ir kokybės užtikrinimo sistemą. Bėgant laikui tyrimų metodika buvo tobulinama, įtraukiamos naujos temos. Plečiantis Europos Sąjungai, padidėjo ir geografinė tyrimų aprėptis.

Duomenų rinkimo laikotarpis: 2011 m. rugsėjis – 2012 m. vasaris (ES valstybėse narėse); 2012 m. gegužė – rugpjūtis (ES nepriklausančiose valstybėse)

Rangovas: „GfK Significant“ (Belgija).

Aprėptis: 27 ES valstybės narės ir 7 ES nepriklausančios valstybės (Kroatija, Islandija, Kosovas, Buvusiosios Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Turkija).

Tikslinė gyventojų grupė: Tikslinė grupė – visi 18 metų ar vyresni pirmiau minėtų šalių gyventojai.

Atrankos imtis: Pagrindinė imtis buvo daugiapakopė, suskirstyta į lygmenis ir paremta atsitiktine atranka. Kiekviena šalis suskirstyta į segmentus pagal regioną ir urbanizacijos lygį. Kiekvieno segmento pirminių atrankos taškų (PSU) skaičius pasirinktas atsitiktinės atrankos būdu. Tada iš pirminių atrankos taškų atsitiktinės atrankos būdu pasirenkami namų ūkiai. Galiausiai kiekviename namų ūkyje pasirenkamas greičiausiai savo gimtadienį švęsiantis dirbantis asmuo.

Imties dydis: Tyrimo tikslinės grupės imtis svyravo nuo 1 000 mažesnėse šalyse iki 3000 didžiausiose šalyse. Baigus rinkti tyrimo duomenis nustatyta, kad iš viso apklausti 43 636 asmenys.

Tyrimo tipas: Tyrimas atliekamas naudojant anketas. Apklausos vykdomos kalbantis su respondentais jų namuose valstybine(-ėmis) tos šalies kalba(-omis).

Pokalbių su respondentais tipas: Bendraujama tiesiogiai, respondentų namuose, vidutinė pokalbio trukmė 38 minutės 27 ES valstybėse narėse ir 39 minutės ES nepriklausančiose valstybėse.

Išsamesnė informacija apie EQLS metodiką pateikta techninėje ataskaitoje (anglų k., .pdf, 1MB)