EQLS 2016 - Metodika

Europos gyvenimo kokybės tyrime (EGKT) EUROFOUND siekia surinkti palyginamų ir patikimų duomenų apie gyvenimo kokybę visoje Europoje. Remiantis įgyta patirtimi ir siekiant atspindėti naujausias tyrimų metodikos tendencijas, metodika nuolat tobulinama.

2016 m. EGKT rangovas „Kantar Public“, Belgija.

Aprėptis 28 ES valstybės narės, Albanija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Turkija.

Tyrimo vietoje laikotarpis Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki 2017 m. vasario mėn. 28 ES valstybėse narėse; nuo 2016 m. lapkričio mėn. iki 2017 m. kovo mėn. šalyse kandidatėse.

Tikslinė gyventojų grupė Pirmiau minėtų šalių gyventojai nuo 18 metų amžiaus.

Imtis Daugiaetapė sluoksninė atsitiktinė imtis kiekvienoje šalyje. Atsižvelgiant į tai, ar buvo kokybiškų registrų, atranka buvo atliekama naudojantis individualaus, namų ūkio ir adreso lygmens registrais arba taikant atsitiktinę atranką. Šalies lygio imtys buvo suskirstytos pagal regionus ir urbanizacijos lygį. Kiekvienu lygmeniu proporcingai gyventojų skaičiui atsitiktinės atrankos būdu buvo atrinkti pirminės atrankos vienetai. Po to iš kiekvieno pirminės atrankos vieneto atsitiktinės atrankos būdu buvo atrinkti pavieniai asmenys arba namų ūkiai. Be to, jei nebuvo naudojami individualaus lygmens registrai, kiekviename būste respondentas buvo atrinktas atsitiktinės atrankos būdu.

Imties dydis Daugumoje šalių tikslinės imties dydis buvo 1 000. Siekiant atsižvelgti į tai, kad tam tikrose šalyse gyventojų yra daugiau, tikslinė grupė buvo padidinta iki 1 300 Jungtinėje Karalystėje, iki 1 600 Vokietijoje ir iki 2 000 Turkijoje. Be to, EUROFOUND tyrimo šalims suteikė galimybę pasirinkti didesnę imtį. Šį pasiūlymą priėmė Italija, kurioje tikslinės imties dydis buvo 2 000. Visas 2016 m. EGKT imties dydis visose 33 šalyse buvo 36 908 pokalbiai.

Tyrimo ir pokalbių pobūdis Naudojantis klausimynu rengiami pokalbiai vyko asmeniškai respondento namuose nacionaline (-ėmis) šalies kalba (-omis); vidutinė pokalbių trukmė buvo 40 minučių 28 ES valstybėse narėse ir 35 minutės šalyse kandidatėse.

Kokybės užtikrinimas EUROFOUND tyrimai atitinka Eurostato sukurtos Europos statistikos sistemos kokybės kriterijus. Per tyrimo rengimo ir įgyvendinimo etapą EUROFOUND atliko daug kokybės patikrų, kad užtikrintų kokybiškus rezultatus.

Daugiau informacijos galima rasti 2016 m. EGKT Techninėje ataskaitoje.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti