2010 m. EDST. Atranka

Europos darbo sąlygų tyrimui naudota reprezentatyvi 15 metų amžiaus ir vyresnių (Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Norvegijoje – 16 metų amžiaus ir vyresnių) žmonių, dirbančių ir gyvenančių šalyje, kurioje buvo apklausti, imtis. Kiekvienoje šalyje taikytas kelių etapų suskirstytas atsitiktinės atrankos planas.

Per pirmąjį etapą atrinkti pirminiai atrankos vienetai (PAV), suskirstyti pagal geografinius regionus (2-ojo arba žemesniojo tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos lygmens) ir urbanizacijos lygį. Tada atlikta atranka kiekviename PAV namų ūkyje. Šalyse, kuriose buvo galima gauti atnaujintus kokybiškus adresų arba gyventojų registrus, jie naudoti kaip atrankos sąrašai. Jei tokio registro nebuvo, taikyta atsitiktinės atrankos procedūra. Atliekant 5-ąjį EDST, pirmą kartą per šią atsitiktinės atrankos procedūrą adresų sąrašo sudarymas atskirtas nuo pokalbių etapo. Galiausiai, siekiant kiekviename namų ūkyje atrinkti reikalavimus atitinkantį respondentą, taikyta patikros procedūra.

Tikslinis visų šalių pokalbių skaičius buvo 1 000, išskyrus Slovėniją (1 400), JK, Italiją ir Lenkiją (1 500), Vokietiją ir Turkiją (2 000), Prancūziją (3 000) ir Belgiją (4 000). Slovėnijos, Prancūzijos ir Belgijos vyriausybės pasinaudojo Eurofound suteikta galimybe finansuoti pirminės tikslinės grupės imties padidinimą. Toliau lentelėje pateikta kiekvienoje šalyje atliktų pokalbių suvestinė.

Surengtų pokalbių skaičius:

Belgija

4 001

Airija

1 003

Austrija

1 003

Kroatija

1 100

Bulgarija

1 014

Italija

1 500

Lenkija

1 500

BJRM

1 100

Čekija

1 000

Kipras

1 000

Portugalija

1 000

Turkija

2 100

Danija

1 069

Latvija

1 001

Rumunija

1 017

 

 

Vokietija

2 133

Lietuva

1 004

Slovėnija

1 404

Albanija

1 000

Estija

1 000

Liuksemburgas

1 000

Slovakija

1 002

Kosovas

1 018

Graikija

1 037

Vengrija

1 006

Suomija

1 028

Juodkalnija

1 041

Ispanija

1 008

Malta

1 000

Švedija

1 004

 

 

Prancūzija

3 046

Nyderlandai

1 017

JK

1 575

Norvegija

1 085

Daugiau informacijos pateikta Atrankos plano įgyvendinimo ataskaitoje.