2010 m. EDST. Koeficientai

Siekiant užtikrinti, kad 5-ojo EDST duomenimis pagrįstus rezultatus Europos darbuotojų atžvilgiu būtų galima laikyti reprezentatyviais, kaip ir atliekant ankstesnius EDST, reikia taikyti trejopus koeficientus.

  1. Atrinkimo tikimybės koeficientai
    Dėl nustatyto atrankos proceso plano žmonės tuose namų ūkiuose, kuriuose yra mažiau darbuotojų, turi daugiau galimybių būti atrinkti imčiai nei žmonės tuose namų ūkiuose, kuriuose yra daugiau darbuotojų. Pavyzdžiui, jei namų ūkyje yra vienas dirbantis žmogus, tikimybė, kad šis asmuo bus atrinktas, yra 100 proc., o jei namų ūkyje yra du dirbantys žmonės, ši tikimybė sumažėja iki 50 proc. Tai siekiama kompensuoti atrankos tikimybės (arba planavimo) koeficientais.
  2. Vėlesnės stratifikacijos koeficientai
    Dėl skirtingo pasirengimo ir galimybių dalyvauti tyrime tam tikroms grupėms EDST imtyje atstovaujama per daug, kitoms – nepakankamai. Siekiant užtikrinti, kad rezultatai tiksliai atspindėtų dirbančius gyventojus, kiekvienai šaliai reikia taikyti vėlesnės stratifikacijos koeficientus. Koeficientai apskaičiuojami EDST lyginant su Darbo jėgos tyrimo duomenimis (Eurostat) respondentų lyties, amžiaus, regiono, profesijos ir ekonominės veiklos sektoriaus atžvilgiu. 
  3. Viršvalstybiniai koeficientai
    Kiekvienos šalies imties dydis neatspindi šalių darbuotojų skaičiaus (jį atspindi nevisiškai). Siekiant užtikrinti, kad lyginant rezultatus ES lygmeniu didesnių šalių koeficientai būtų didesni, atliekant Europos lygmens analizes reikia taikyti viršvalstybinius koeficientus.

Daugiau informacijos pateikta ataskaitoje Weighting Report [PDF, 3,7 MB, tik anglų kalba].