2015 m. EDST metodika

Europos darbo sąlygų tyrime „Eurofound“ siekia surinkti palyginamų ir patikimų duomenų apie darbo sąlygas Europoje. Remiantis įgyta patirtimi ir siekiant atspindėti naujausias tyrimų metodikos tendencijas, metodika nuolat tobulinama.

Rangovas „Ipsos NV“, Belgija.

Aprėptis 28 ES valstybės narės, Norvegija, Šveicarija, Albanija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Turkija.

Tyrimo vietoje laikotarpis 28 ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir Šveicarijoje – 2015 m. vasario–rugsėjo mėn.; Albanijoje, buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Juodkalnijoje, Serbijoje ir Turkijoje – 2015 m. rugsėjo–gruodžio mėn.

Tikslinė gyventojų grupė Visi pirmiau minėtų šalių gyventojai nuo 15 metų amžiaus (Bulgarijoje, Norvegijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje – nuo 16 metų amžiaus), kurie tyrimo metu turėjo darbą. Buvo laikoma, kad žmonės turi darbą, jei savaitę prieš pokalbį jie bent valandą dirbo už užmokestį ar atlygį (TDO apibrėžtis).

Imtis Daugiapakopė, keleto lygmenų atsitiktinė dirbančių žmonių imtis kiekvienoje šalyje. Atsižvelgiant į tai, ar buvo kokybiškų registrų, atranka buvo atliekama naudojantis individualaus, namų ūkio ir adreso lygmens registrais arba taikant atsitiktinę atranką. Šalies lygio imtys buvo suskirstytos pagal regionus ir urbanizacijos lygmenį. Kiekvienu lygmeniu proporcingai atsitiktinės atrankos būdu buvo atrinkti pirminės atrankos vienetai. Po to iš kiekvieno pirminės atrankos vieneto atsitiktinės atrankos būdu buvo atrinkti namų ūkiai. Be to, tais atvejais, kai nebuvo naudojamasi individualaus lygmens registrais, kiekviename namų ūkyje atrinktasis respondentas buvo dirbantis asmuo, iki kurio gimtadienio buvo likę mažiausiai laiko.

Imties dydis Daugumoje šalių tikslinės imties dydis buvo 1 000. Siekiant atspindėti tai, kad didesnėse šalyse darbo jėga yra gausesnė, tikslinė imtis buvo padidinta iki 1 200 Lenkijoje, 1 300 Ispanijoje, 1 400 Italijoje, 1 500 Prancūzijoje, 1 600 Jungtinėje Karalystėje ir 2 000 Vokietijoje ir Turkijoje. Be to, „Eurofound“ tyrimo šalims suteikė galimybę pasitelkti didesnę imtį. Šiuo pasiūlymu pasinaudojo Belgija, Slovėnija ir Ispanija, kurių imties dydis atitinkamai išaugo iki 2 500, 1 600 ir 3 300. Visas šeštojo EDST imties dydis visose 35 šalyse yra 43 850 pokalbių.

Pokalbio tipas Tiesioginiai pokalbiai respondento namuose; vidutinė trukmė – 45 minutės.

Daugiau informacijos galima rasti Techninėje ataskaitoje.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti