2015 m. EDST anketa

Aukštos kokybės anketa yra esminis sėkmingo tyrimo faktorius, todėl „Eurofound“ daug investuoja į tobulinimą ir vertimą. Rengiant kiekvieną Europos darbo sąlygų tyrimą, anketa yra peržiūrima su ekspertais ir politikos dalyviais, be to, atsižvelgiama į „Eurofound“ suinteresuotųjų šalių rekomendacijas.

Šeštojo EDST anketoje pateikiama klausimų iš ankstesnių tyrimų, kad būtų įmanoma atlikti tęstinę analizę praėjus tam tikram laikui. Joje pateikiama ir naujų klausimų, skirtų naujiems iššūkiams ir svarbiems politikos klausimams. Rengiant anketą ir atliekant jos analizę vienas iš pagrindinių principų buvo lyties aspekto integravimas.

EDST siekiama atsižvelgti į konkrečią darbuotojų patirtį. Nagrinėjamos tokios temos:

  • fiziniai ir psichosocialiniai rizikos veiksniai;
  • darbo laikas: trukmė, organizavimas, nuspėjamumas ir lankstumas; profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra;
  • darbo vieta;
  • darbo sparta, ją lemiantys veiksniai;
  • darbuotojų dalyvavimas, žmogiškųjų išteklių politika ir darbo organizavimas (pvz., užduočių rotacija); atstovavimas darbuotojams;
  • įgūdžių naudojimas, kognityviniai darbo aspektai, sprendimus priimanti institucija ir mokymasis darbe;
  • darbo sąlygos: darbo saugumas ir nesaugumas;
  • socialiniai santykiai darbe: parama, pasitikėjimas, bendradarbiavimas, diskriminacija, smurtas;
  • lyčių klausimai: segregacija, namų ūkio sudėtis, nemokamas darbas, moterų dalis vadovaujamose pareigose;
  • gerovė ir sveikata, darbo užmokestis ir finansinis saugumas.

Kalbinės versijos, naudotos kiekvienoje šalyje, kurioje vykdytas EDST

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti