Pokyčiai darbo rinkoje

20 Kovas 2020

Padėtis užimtumo srityje nuolat kinta dėl struktūrinių pokyčių, kuriuos lemia technologijos ir glRead more

Padėtis užimtumo srityje nuolat kinta dėl struktūrinių pokyčių, kuriuos lemia technologijos ir globalizacija. Tačiau poveikis darbo rinkai ir įvairūs kiti Europos piliečių profesinio gyvenimo aspektai labai priklauso ir nuo kitų veiksnių, kaip antai demografinių pokyčių ir naujų veiklos modelių.

Nuo tada, kai 1997 m. buvo patvirtinta Europos užimtumo strategija, valstybės narės įsipareigojo nustatyti keletą bendrų užimtumo politikos tikslų ir planinių rodiklių. Pagrindinis strategijos siekis – visoje ES sukurti daugiau geresnių darbo vietų. Dabar ji yra augimo strategijos „Europa 2020“ dalis  ir yra įgyvendinama per Europos semestrą – metinį procesą, kuriuo siekiama užtikrinti glaudų ES valstybių narių ir institucijų politikos koordinavimą.

Read less

Recent updates

Scenarios for platform work in the digital age

What direction must platform work take to provide decent work and support thriving businesses simultaneously? This...
Forthcoming

ERM report 2020: Transnational restructuring

The European Restructuring Monitor (ERM) report for 2020 looks at the specificities of large-scale transnational...
Forthcoming

Tackling labour shortages in EU Member States

While unemployment is still a challenge in Europe, some countries, sectors and occupations are experiencing labour...
Forthcoming
Top

Eurofound veikla

Read more

Eurofound veikla

Eurofound teikia informaciją apie įvairius darbo rinkos prisitaikymo prie struktūrinių pokyčių aspektus ir apie tai, kaip valstybių narių ir Europos lygmenimis toks prisitaikymas gali padėti kurti kuo geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas. Kintančios darbo rinkos, organizacijų restruktūrizavimo ir darbo vietų kūrimas, taip pat naujų formų užimtumo tyrimas yra esminiai su veikla šioje srityje susiję aspektai. Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kokią įtaką visa tai daro įvairioms grupėms, tokioms kaip jaunimas ir moterys.

Svarbiausias indėlis

Pastaruoju metu veikla šioje srityje yra sutelkta į vyrų ir moterų užimtumo skirtumą ir siekį didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Be to, Eurofound nagrinėja naujų formų užimtumą, kuris skiriasi nuo tradicinio užimtumo.

Apžvalgoje, kurioje nagrinėjama, kokią įtaką užimtumui turi su darbo užmokesčiu nesusijusių darbdavių darbo sąnaudų mažinimas, apžvelgiamos politikos reformos, kurias ES valstybės narės įgyvendina nuo 2008 m. siekdamos skatinti darbo jėgos paklausą. 

Europos restruktūrizavimo stebėjimo centras (ERM) nuo 2002 m. stebi didelio masto restruktūrizavimo procesų poveikį užimtumui Europoje.

Europos darbo vietų stebėjimo centras (EJM) kelerius metus taiko pažangų darbo vietų analize grindžiamą metodą; taip siekiama geriau suprasti kintančią Europos užimtumo struktūrą.

ERM ištekliai

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pokyčiai darbo rinkoje

Prenumeruoti

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (1614)
  • Ongoing work (14)

Ongoing work

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pokyčiai darbo rinkoje

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.