Naujos užimtumo formos

19 Gegužė 2021

Dėl Europoje vykstančių socialinių, ekonominių ir technologinių pokyčių visoje Europoje atsirado naujų užimtumo formų. Dauguma šių formų labai skiriasi nuo tradicinio darbo. Šioms naujoms formoms būdinga tai, kad keičiasi įprasti darbdavio ir darbuotojo asmeniniai santykiai.Read more

Dėl Europoje vykstančių socialinių, ekonominių ir technologinių pokyčių visoje Europoje atsirado naujų užimtumo formų. Dauguma šių formų labai skiriasi nuo tradicinio darbo. Šioms naujoms formoms būdinga tai, kad keičiasi įprasti darbdavio ir darbuotojo asmeniniai santykiai. Joms taip pat būdingi neįprasti darbo modeliai ir vietos, kuriose dirbama.

Read less

Naujausi pakeitimai

Charting a positive path for platform workers

While 2020 may come to be seen as the year platform work gathered pace and started to go mainstream – thanks in large...

New forms of employment in Europe – How new is new?

Standard employment is not simply being replaced by non-standard work; employment is becoming more diverse, and policy...

New forms of employment: 2020 update

Although standard employment (generally full-time and permanent) remains the dominant employment type across the EU,...

EU context

Top

ES politikos formuotojus domina tai, kaip šios naujos užimtumo formos gali padėti sukurti lankstesnę ir labiau įtraukią darbo rinką. Taip pat plėtojamos diskusijos, kaip legalizuoti nedeklaruoto darbo praktiką ir kaip užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą bei priimtinas darbo sąlygas.Read more

ES politikos formuotojus domina tai, kaip šios naujos užimtumo formos gali padėti sukurti lankstesnę ir labiau įtraukią darbo rinką. Taip pat plėtojamos diskusijos, kaip legalizuoti nedeklaruoto darbo praktiką ir kaip užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą bei priimtinas darbo sąlygas. Labai svarbios yra diskusijos, kaip išvengti situacijos, kai šios naujos užimtumo formos darbuotojams būtų mažiau palankios, palyginti su labiau nusistovėjusiomis užimtumo formomis.

Europos Komisija darbo sąlygų klausimą iškėlė pranešime, skirtame 2011 m. trišaliam socialiniam forumui dėl pavyzdinės strategijos „Europa 2020“ iniciatyvos „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“. Savo 2012 m. komunikate „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas“ Komisija atkreipė dėmesį į savo prioritetą atkurti darbo rinkų dinamiką. Laikydamasis šio prioriteto, EUROFOUND pradėjo projektą, kad nustatytų naujas užimtumo formas Europos Sąjungoje ir Norvegijoje.

EUROFOUND atliktas darbas

Kad pašalintų esamas žinių spragas, EUROFOUND 2013 m. pradėjo nagrinėti ES valstybėse narėse atsirandančių naujų užimtumo formų ypatybes. Tyrime taip pat buvo nagrinėjamas darbo sąlygų poveikis ir darbo rinka.

Svarbiausias indėlis

EUROFOUND atliko visos Europos padėties analizę, kad nustatytų naujas tendencijas. Surinkus šią informaciją, naujos arba vis didesnę svarbą nuo 2000 m. valstybėse narėse įgavusios užimtumo formos buvo suskirstytos į devynias plačias kategorijas. Įvairūs atvejo tyrimai, kurie buvo atlikti kartu su tyrimu, rodo, kaip šios naujos užimtumo formos taikomos valstybėse narėse, ir koks jų poveikis darbo sąlygoms ir darbo rinkai.

EUROFOUND toliau išsamiai nagrinėja tam tikras nustatytas naujas tendencijas. 2016 m. atliktame tyrime visų pirma buvo nagrinėjamas abiems pusėms, t. y. darbdaviams ir darbuotojams, naudingo strateginio dalijimosi darbuotojais potencialas.

EUROFOUND ir Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) atliktame bendrame tyrime analizuojamas nuotolinio darbo ir IRT judaus darbo (T/ICTM) poveikis darbo pasauliui. 

Ištekliai

Read less

Key outputs over the years

Show more (10)
  • Publications (50)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring potential scenarios related to platform work