Tyrimai

Siekdamas padėti planuoti ir sudaryti geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas, EUROFOUND reguliariai rengia tris Europos masto tyrimus. Tyrimai yra išskirtinis lyginamosios informacijos apie gyvenimo ir darbo sąlygų kokybę visoje Europos Sąjungoje šaltinis. Išsamiai analizuodamas tyrimų duomenis, EUROFOUND gali nustatyti naujas ir besiformuojančias tendencijas, taip pat geriau suprasti svarbiausius Europos politikos klausimus. Tyrimų rezultatai politikos formuotojams suteikia tvirtą pagrindą siekiant nustatyti padėties gerinimo galimybes ir rengti ateities perspektyvas. Tyrimai yra labai svarbūs įgyvendinant EUROFOUND misiją – teikti kokybišką informaciją ir konsultuoti ES ir nacionalinio lygmens politikos formuotojus, socialinius partnerius, mokslininkus ir Europos piliečius.

Be trijų Europos masto tyrimų rengimo, reaguodamas į COVID-19 situaciją, 2020 m. balandžio mėn. EUROFOUND pradėjo vykdyti internetinę apklausą „ Gyvenimas, darbas ir COVID-19“. Ši plati internetinė apklausa, kurioje taikomi netikimybiniai imties metodai, suteikė galimybę EUROFOUND ištirti pandemijos poveikį žmonių gyvenimui ir darbui.

Daugiau informacijos atskirose apklausose.

Europos įmonių tyrimas (EĮT)

Temos. EĮT apžvelgiami darbo organizavimo principai ir tai, kaip dėl jų deramasi Europos įmonėse. Tyrimas yra pagrįstas tiek vadovų, tiek darbuotojų atstovų nuomone.

2019 m. EĮT . Atliktas bendradarbiaujant su Europos profesinio mokymo plėtros centru ( CEDEFOP), daugiausia dėmesio skirta darbo organizavimo, įgūdžių panaudojimo ir tobulinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo, darbuotojų dalyvavimo ir socialinio dialogo temoms. Tyrime dalyvavo ES valstybės narės ir Jungtinė Karalystė. 2020 m. buvo atlikta tolesnė internetinė apklausa siekiant išnagrinėti COVID-19 poveikį veiklos tęstinumui ir darbo praktikos pokyčiams.

2013 m. EĮT . Daugiausia dėmesio skirta darbo organizavimo, žmogiškųjų išteklių valdymo, darbuotojų dalyvavimo ir socialinio dialogo temoms. Tyrime dalyvavo 32 šalys: ES valstybės narės, Kroatija, Šiaurės Makedonija, Islandija, Juodkalnija ir Turkija.

2009 m. EĮT . Tyrimas atliktas nauju – Europos įmonių tyrimo – pavadinimu, ir jame daugiausia dėmesio skirta lankstumo užtikrinimo ir socialinio dialogo kokybės temoms. Tyrime dalyvavo 30 šalių: ES valstybės narės, Kroatija, Šiaurės Makedonija, Juodkalnija ir Turkija.

2004–2005 m. Europos darbo laiko bei profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros tyrimas . Atliktas Europos darbo laiko bei profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros tyrimas. Tyrime dalyvavo ES valstybės narės.

Duomenų analizės priemonė: Europos įmonių apklausa. Duomenų vizualizavimas

Leidinių serija : Europos įmonių tyrimai

Kitas tyrimas: Kitą EĮT preliminariai planuojama surengti 2028 m.

Europos gyvenimo kokybės tyrimas (EGKT)

Temos. EGKT pateikiama išsami gyvenimo sąlygų Europos šalyse apžvalga. Jame pateikiama daug įvairių objektyvių ir subjektyvių rodiklių, apimančių įvairius gyvenimo kokybės aspektus. Atsižvelgiant į didelį susidomėjimą Europos piliečių gyvenimo kokybe, EGKT yra svarbi priemonė siekiant užtikrinti EUROFOUND indėlį į politinio ir akademinio lygmens diskusijas.

2016 m. EGKT . Tyrime nagrinėta viešųjų paslaugų kokybė. Tyrime dalyvavo 33 šalys: ES valstybės narės, Albanija, Šiaurės Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Turkija.

2012 m. EGKT . Tyrime dalyvavo 34 šalys: ES valstybės narės, Kroatija, Šiaurės Makedonija, Islandija, Kosovas, Juodkalnija, Serbija ir Turkija.

2007 m. EGKT . Tyrime dalyvavo 31 šalis: ES valstybės narės, Norvegija, Kroatija, Šiaurės Makedonija ir Turkija.

2003 m. EGKT . Tyrime dalyvavo 28 šalys: ES valstybės narės, Bulgarija, Rumunija ir Turkija.

Duomenų analizės priemonė: Europos gyvenimo kokybės tyrimas. Duomenų vizualizavimas

Leidinių serija : Europos gyvenimo kokybės tyrimai

Kitas tyrimas: Kitą EGKT preliminariai planuojama surengti 2026 m.

Europos darbo sąlygų tyrimas (EDST)

Temos. EDST yra ilgiausiai vykdomas tyrimas, tapęs pripažintu informacijos apie darbo sąlygas ir darbo bei užimtumo kokybę šaltiniu. Kadangi tyrimas pirmą kartą buvo įvykdytas 1990 m., jis suteikia galimybę stebėti ilgalaikes darbo sąlygų Europoje tendencijas. Tyrime nagrinėjamos tokios temos, kaip užimtumo statusas, darbo laiko tvarka, darbo organizavimas, mokymasis ir rengimas, fizinės ir psichosocialinės rizikos veiksniai, sveikata ir saugumas, darbuotojų dalyvavimas, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, darbo užmokestis ir finansinis saugumas, taip pat darbas ir sveikata.

2021 m. EDST neeilinis leidimas . Dėl COVID-19 situacijos, EUROFOUND pirmą kartą kompiuterizuotų telefoninių apklausų pagalba (angl. CATI) vykdė modifikuotą EDST. Tyrime dalyvavo ES valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Šveicarija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Juodkalnija, Šiaurės Makedonija ir Serbija. Pirmieji rezultatai bus pateikti apžvalginėje ataskaitoje 2022 m. pabaigoje.

2020 m. EDST . Praėjus vos septynioms savaitėms, dėl COVID-19 pandemijos EUROFOUND turėjo nutraukti tiesioginį darbą vietoje.

2015 m. EDST . Tyrime dalyvavo ES valstybės narės, Albanija, Šiaurės Makedonija, Juodkalnija, Serbija, Turkija, taip pat Norvegija ir Šveicarija.

2010 m. EDST . Tyrime dalyvavo ES valstybės narės, Kroatija, Albanija, Šiaurės Makedonija, Kosovas, Juodkalnija, Turkija ir Norvegija.

2005 m. EDST . Tyrime dalyvavo ES valstybės narės, Kroatija, Turkija, Norvegija ir Šveicarija.

2000–2002 m. EDST . Pirmame etape dalyvavo ES valstybės narės ir Norvegija; antrame etape 2001 m. prie tyrimo prisijungė 12 naujųjų valstybių narių , o 2002 m. – Turkija.

1995–1996 m. EDST . Tyrime dalyvavo ES valstybės narės.

1990–1991 m. EDST . Tyrime dalyvavo ES valstybės narės.

Duomenų analizės priemonė: Europos darbo sąlygų tyrimas. Duomenų vizualizavimas

Leidinių serija : Europos darbo sąlygų tyrimai

Kitas tyrimas: Šiuo metu rengiamasi kitam tyrimui, kurį planuojama atlikti 2024 m. pavasarį. 2024 m. EDST duomenys bus renkami tiesiogiai ir internetu.

Internetinė apklausa „Gyvenimas, darbas ir COVID-19“

EUROFOUND priderino savo tyrimus, kad stebėtų besikeičiančią situaciją COVID-19 pandemijos metu ir rinktų duomenis, susijusius su jos poveikiu ES piliečių gyvenimui ir politinėmis priemonėmis, skirtomis pandemijos poveikiui sušvelninti. 2020 m. balandžio mėn. EUROFOUND pradėjo vykdyti internetinę apklausą „Gyvenimas, darbas ir COVID-19“, ir iki dabar įvykdė keletą jos etapų.

Temos. Internetinės apklausos „Gyvenimas, darbas ir COVID-19“ tikslas – įvertinti didelį pandemijos poveikį žmonių gyvenimo būdui ir darbui visoje ES, siekiant padėti politikos formuotojams vienodai atsigauti po krizės. Atliekant apklausą buvo tiriama gyvenimo ir visuomenės kokybė, užduodant įvairius klausimus, pradedant nuo pasitenkinimo gyvenimu, laimės ir optimizmo ir baigiant sveikata ir pasitikėjimu institucijomis. Joje taip pat daug dėmesio skirta respondentų darbo padėčiai, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai bei naudojimusi nuotolinio darbo priemonėmis krizės metu. Antrojo etapo metu taip pat buvo pateikti klausimai apie darbo vietų kokybę ir darbuotojų saugą ir sveikatą, mokymąsi internetu, naudojimąsi internetinėmis paslaugomis, taip pat apie tai, kokiu mastu respondentai prašė vyriausybės paramos sistemų ir jomis naudojosi. Per trečiąjį etapą buvo pateikti papildomi klausimai apie požiūrį į skiepijimąsi ir norą skiepytis, pasitikėjimą mokslu, naudojimąsi ir pasitikėjimą socialine žiniasklaida. Pateikiant naujus klausimus taip pat buvo tiriamos galimybės gauti viešąsias paslaugas ir jų kokybė COVID-19 pandemijos metu.

5 etapas : 2022 m. kovo 29 d. – gegužės 2 d.

4 etapas : 2021 m. spalio 21 d. – lapkričio 30 d. (grupinė apklausa)

3 etapas 2021 m. vasario 12 d. – kovo 31 d.

2 etapas : 2020 m. birželio 22 d. – liepos 27 d.

1 etapas 2020 m. balandžio 9 d. – birželio 11 d.

Rezultatai rodo, su kokiais iššūkiais susiduria ES ir kokiems klausimams, pavyzdžiui, nuotolinio darbo, teisės atsijungti, sveikatos ir gerovės, darbo laiko ir galimybės naudotis viešosiomis paslaugomis, ateityje reikėtų skirti daugiau dėmesio.

Duomenys: „Gyvenimas, darbas ir COVID-19“ duomenys

Leidinių serija: COVID-19

Kitas tyrimas: Galutinis etapas 2022 m. pavasarį

Daugiau informacijos apie tyrimus