Piekļuve iekšējiem dokumentiem

Sabiedrības locekļi var iesniegt pieteikumu piekļuvei Eurofound dokumentiem. Eurofound uzskata, ka publiskas piekļuves piešķiršana tā iekšējiem dokumentiem ir svarīgs elements tā plašākā informācijas politikā, kuras mērķis ir sniegt pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par Eurofound darbībām.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem 2003. gada septembrī tika paplašināta, iekļaujot ES aģentūras. Eurofound valde (zināma arī kā administratīvā vai vadības valde) 2004. gada martā pieņēma īstenošanas noteikumus (91KB PDF) minētās regulas piemērošanai.

Vispārīgi runājot, regulā ir noteikts, ka sabiedrības locekļiem ir tiesības piekļūt Eurofound iekšējiem nepublicētiem dokumentiem saskaņā ar regulā paredzētajiem principiem, nosacījumiem un ierobežojumiem.

Lai palīdzētu sabiedrībai noteikt dokumentus, kas tai varētu būt interesanti, regulā ir paredzēts publisko dokumentu reģistrs, kurā pēc iespējas ir norādītas tiešās saites uz pašiem dokumentiem.

Tiešsaistē pieejamie Eurofound dokumenti

Eurofound vēsturiskais arhīvs ir pieejams pētniekiem Eiropas Savienības Vēstures arhīvā Eiropas Universitātes institūtā Florencē.

Eurofound dokumentu pieprasījumi

Var tikt pieprasīti citi dokumenti. Turpmāk izklāstītajā rokasgrāmatā ir paskaidrots, kā izmantot savas piekļuves tiesības.

Citu dokumentu pieprasījumi ir jāiesniedz rakstveidā (pa pastu, faksu vai e-pastu) administrācijas vadītājam, un tajos skaidri jānorāda, ka pieprasījums ir sagatavots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001. Pēc iespējas precīzāk jānorāda, ko vēlaties, un jāsniedz pēc iespējas vairāk informācijas, lai palīdzētu atrast pieprasīto(s) dokumentu(s).

Eurofound pasta adrese ir:

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin, D18 KP65

Īrija

Lai pieprasītu dokumentus pa e-pastu, nosūtiet savu pieprasījumu uz adresi: publicaccess@eurofound.europa.eu . Pieprasījumus par faktu jānosūta uz tālruņa numuru +353 1 282 6456.

Ņemiet vērā to, ka dokumenti var būt klasificēti kā konfidenciāli vai ierobežotas pieejamības, ja to publicēšana varētu kaitēt privātpersonu vai struktūru interesēm, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantā. Skatīt Eurofound iekšējos noteikumus par dokumentu klasifikāciju turpmāk norādītajā vietnē.