Briseles Sadarbības birojs

Uzdevums

Briseles Sadarbības birojs sniedz ieguldījumu Eurofound stratēģiskās pārvaldības un vispārējās saziņas politikā aģentūras attiecībās ar tās ieinteresētajām personām ES līmenī.

Biroja misija ir šāda:

  • stiprināt Eurofound pētniecības pamanāmību un ietekmi uz politikas veidošanu ES līmenī, attīstot un paplašinot sadarbību ar ES iestādēm (Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju) un ar sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Šāda sadarbība var izpausties ad-hoc informācijas pieprasījumu veidā, kuru pamatā ir esošie Eurofound dati;
  • Eurofound uzdevumā uzraudzīt norises ES politikas veidošanā.

Briseles Sadarbības biroja darba kolektīvu veido biroja vadītājs Pierre Baussand un informācijas darbinieces Marina Patriarka un Yolanda Torres Revenga.

Kontaktinformācija

Avenue d’Auderghem, 20
B – 1040 Brussels
Belgium

E-pasts: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu