Informācijas centrs

Informācijas centrs nodrošina personālam, pētniekiem un viesiem piekļuvi fonda un ārējiem informācijas avotiem. Centrs izmanto specializētas bibliotēkas pakalpojumus, nodrošinot tūlītēju piekļuvi informācijas avotiem, tostarp bibliogrāfijas datu bāzēm, ES avīzēm un biļeteniem, elektroniskiem žurnāliem un atsauces dokumentiem. Viesiem un personālam ir iespēja piekļūt šai informācijai, izmantojot Eurofound iekštīkla pakalpojumus.

Eurofound darbojas publiskā jomā un ir pieejams visām ieinteresētajām personām, kuras tiek laipni aicinātas izmantot Informācijas centra telpas (pēc pieteikšanās) vai interneta pakalpojumus tajās. Informācijas centra viesiem jāsazinās ar Jan Vandamme.