Financial situation and security during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including living standards and ability to make ends meet, need to economise, household arrears, financial situation and deprivation, and the level of support received in difficult circumstances. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Galvenie konstatējumi

  • Cilvēki visā Eiropā kopumā ir piedzīvojuši situācijas uzlabošanos pēc izolācijas, palielinoties darba laikam un samazinoties ar darbu saistītajai nedrošībai, ja salīdzina jūlijā un aprīlī paziņoto informāciju. Tomēr visā ES ir parādījusies liela nevienlīdzība starp konkrētām grupām.
  • Neatkarīgi no daudzās valstīs ātri ieviestajiem pasākumiem darbu zaudējušu personu atbalstam kopš Covid-19 uzliesmojuma krietni vairāk nekā puse respondentu bezdarbnieku nav saņēmuši oficiālu finansiālu atbalstu, tāpēc daudzi ir lielā mērā spiesti paļauties uz neformālu atbalstu. Lielākais skaits personu, kuras ziņoja par iztikas grūtībām, bija nenodarbināto respondentu vidū, un jūlijā tas bija divreiz lielāks nekā strādājošu mājsaimniecību vidū.
  • Pandēmijas laikā ieviestie finansiālā atbalsta pasākumi ir izrādījušies efektīvi, samazinot finansiālās grūtības katram piektajam respondentam, kurš saņēmis jebkāda veida atbalstu. Pašnodarbinātie ir guvuši lielāko labumu gan no ienākumu, gan uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem, un viņi ir daudz optimistiskāki par savu finansiālo situāciju jūlijā, nekā viņi bija aprīlī.
  • Aptaujas rezultāti atklāj to, ka bezdarbnieku stāvoklis pandēmijas laikā ir vēl vairāk pasliktinājies. Viņu finanšu perspektīvas aizvien ir sevišķi drūmas, norādot uz to, ka ir ļoti vajadzīgi piemēroti sociālās aizsardzības pasākumi, jo arvien vairāk darba meklētāju ziņo, ka viņiem ir problēmas apmaksāt rēķinus.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī, jāatzīmē, ka daudzos Eurofound tīmekļa vietnē publicētajos datos joprojām var būt iekļautas 28 ES dalībvalstis, jo Apvienotā Karaliste bija iekļauta iepriekšējos pētījumos. Tas tiks pakāpeniski mainīts, lai atspoguļotu pašreizējo 27 ES dalībvalstu sastāvu. 

COVID-19 data