Quality of public services during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including fairness of support measures, the experience of online schooling and education, online healthcare and unmet healthcare needs, and access to online public services. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Galvenie konstatējumi

  • Kas attiecas uz uzticēšanos iestādēm, veselības aprūpes sistēmai uzticas vairāk nekā citu jomu iestādēm, piemēram, plašsaziņas līdzekļiem, valstu valdībām un ES. Taču tieši veselības nozarē strādājošie ir tie, kuri biežāk jūtas emocionāli izsmelti, un tas apliecina, ka pandēmijas laikā veselības aprūpes darbinieki bieži atrodas grūtās un emocionāli sarežģītās situācijās.
  • Aptaujas rezultāti liecina, ka pandēmija var vēl vairāk palielināt nevienlīdzību starp sociālekonomiskajām grupām un valstīm. Šīs pieaugošās atšķirības var ietekmēt arī ES stabilitāti un uzsver nepieciešamību pilnībā īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru un skaidri paziņot par šiem pasākumiem ES pilsoņiem.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī, jāatzīmē, ka daudzos Eurofound tīmekļa vietnē publicētajos datos joprojām var būt iekļautas 28 ES dalībvalstis, jo Apvienotā Karaliste bija iekļauta iepriekšējos pētījumos. Tas tiks pakāpeniski mainīts, lai atspoguļotu pašreizējo 27 ES dalībvalstu sastāvu.