Darbs COVID-19 laikā  

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Galvenie konstatējumi

 

  • No pētījuma rezultātiem izriet, ka kopumā gadu pēc, darba zaudēšana ES turpina pieaugt, gandrīz 10% no tiem, kuriem pirms pandēmijas laikā darbs bija, tagad ir bezdarbnieki – pieaugums par 8% salīdzinot ar 2020. gada vasaru un divreiz vairāk salīdzinot ar 2020. gada pavasari (5%).

  • Tāldarba veicēju skaits 2021. gada pavasarī ir samazinājies, jo arvien vairāk darbinieku ir atgriezušies birojos. Neraugoties uz to, vēlme strādāt tāldarbā nav zudusi, jo lielākā daļa darbinieku ES ir pauduši vēlmi strādāt no mājām ilgtermiņā vairākas reizes nedēļā. 

  • Tā kā darbinieki turpina strādāt patstāvīgāk no mājām un vadītāji iegulda veidos, lai to veicinātu, COVID-19 krīze varētu būt iespēja daudziem uzņēmumiem virzīties uz abpusēji izdevīgiem nosacījumiem.   

  • Lai gan pandēmija ietekmē sievietes dažādās jomās, tā arī ir pievērsusi vispārēju uzmanību strukturālai dzimumu nevienlīdzībai, kas turpina saglabāties. Tā kā pastiprinātā redzeslokā ir nonākuši veselības un sociālās aprūpes jomā strādājošie, viņu ļoti svarīgā devuma dēļ, tad ir redzamas viņu zemās algas un sarežģītie darba apstākļi.  

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī, jāatzīmē, ka daudzos Eurofound tīmekļa vietnē publicētajos datos joprojām var būt iekļautas 28 ES dalībvalstis, jo Apvienotā Karaliste bija iekļauta iepriekšējos pētījumos. Tas tiks pakāpeniski mainīts, lai atspoguļotu pašreizējo 27 ES dalībvalstu sastāvu.