Working during COVID-19

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Two rounds of the e-survey have been carried out to date, allowing for comparison between the first round launched on 9 April, when most Member States were in lockdown, and the second round in July, when society and economies were slowly re-opening. The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Galvenie konstatējumi

  • Ar darbu saistītā nedrošība samazinājās no 15 % aprīlī līdz 10 % jūlijā, tomēr par to joprojām bažījas daudz respondentu, kuri ir noslēguši terminētus vai īstermiņa līgumus , jo vairāk nekā 40 % vīriešu vecumā no 34 līdz 49 gadiem, kuri ir noslēguši līgumus uz noteiktu laiku, baidās, ka nākamajos trijos mēnešos viņi varētu zaudēt darbu. Lai gan kopumā cilvēku darba laiks pieaug, trešdaļa respondentu aizvien ziņo, ka strādā mazāk nekā pirms pandēmijas.
  • Jūlijā vairāk nekā trīs ceturtdaļas darba ņēmēju ES vēlas vismaz reizēm turpināt strādāt no mājām pat tad, ja nav ar Covid-19 saistīto ierobežojumu. Lielākā daļa darbinieku ES ziņo par pozitīvu tāldarba pieredzi pandēmijas laikā, taču pavisam nedaudzi vēlas visu laiku strādāt tāldarbu, dodot priekšroku tāldarba apvienošanai ar darbu darbavietā.
  • Tāldarba pieaugums pandēmijas laikā ir parādījis to, kā izplūst darba un privātās dzīves robežas. Valdībām un sociālajiem partneriem būs ārkārtīgi svarīgi ieviest “tiesības atslēgties” iniciatīvas, lai novērstu to, ka liela darbinieku daļa kļūst pakļauta fiziskas un emocionālas izsīkšanas riskam.
  • Ja tāldarbs turpināsies visā ES, sociālajiem partneriem jācenšas visos tiesiskajos regulējumos vai nolīgumos iekļaut noteikumus darbiniekiem par tāldarba brīvprātīgo raksturu vai konkrētu uzdevumu piemērotību tāldarbam. Ļoti svarīga būs arī skaidrība par to, kā darba devēji var segt izdevumus saistībā ar darbu no mājām, kā arī garantēt vienlīdzīgu atalgojumu un piekļuvi apmācībai attālināti strādājošajiem.

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī, jāatzīmē, ka daudzos Eurofound tīmekļa vietnē publicētajos datos joprojām var būt iekļautas 28 ES dalībvalstis, jo Apvienotā Karaliste bija iekļauta iepriekšējos pētījumos. Tas tiks pakāpeniski mainīts, lai atspoguļotu pašreizējo 27 ES dalībvalstu sastāvu.