Eiropas dzīves kvalitātes aptauja 2012

Atlasīt jautājumu

 

 

Vizualizācija kartē attēlo atbilžu procentuālo attiecību vai atbildes uz jautājumu vidējo vērtību katrai valstij.