Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums – Datu vizualizācija

Eurofound Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums (EQLS) sniedz unikālu ieskatu par dzīves kvalitāti, sabiedrības kvalitāti un iedzīvotājiem sniegto sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti Eiropā.

Ir pieejams sadalījums pēc šādiem kritērijiem: dzimums, vecums, aktivitātes statuss (nodarbināts vai nenodarbināts) un ienākumi (no zemāko ienākumu 1. kvartiles līdz augstāko ienākumu 4. kvartilei).

Ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī, jāatzīmē, ka daudzos Eurofound tīmekļa vietnē publicētajos datos joprojām var būt iekļautas 28 ES dalībvalstis, jo Apvienotā Karaliste bija iekļauta iepriekšējos pētījumos. Tas tiks pakāpeniski mainīts, lai atspoguļotu pašreizējo 27 ES dalībvalstu sastāvu. 

Atlasīt jautājumu

 

 

Description

Eiropas kartes vizualizācijā kartes formātā ir attēlotas atbilžu vērtības katrai valstij.