Eiropas darba apstākļu apsekojuma (2015. gads)

Atlasīt jautājumu

 

 

Eiropas kartes vizualizācijā kartes formātā ir attēlotas atbilžu vērtības katrai valstij.


					


				
Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely