Eiropas darba apstākļu apsekojums – Datu vizualizācija

Eurofound Eiropas darba apstākļu apsekojums (EWCS) sniedz plašu ieskatu par vīriešu un sieviešu ikdienas realitāti darbā, aptverot dažādas valstis, profesijas, nozares un vecuma grupas.

Ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī, jāatzīmē, ka daudzos Eurofound tīmekļa vietnē publicētajos datos joprojām var būt iekļautas 28 ES dalībvalstis, jo Apvienotā Karaliste bija iekļauta iepriekšējos pētījumos. Tas tiks pakāpeniski mainīts, lai atspoguļotu pašreizējo 27 ES dalībvalstu sastāvu. 

Atlasīt jautājumu

 

 

Eiropas kartes vizualizācijā kartes formātā ir attēlotas atbilžu vērtības katrai valstij.