Eiropas darba apstākļu apsekojuma (2015. gads)

Atlasīt jautājumu

 

 

Eiropas kartes vizualizācijā kartes formātā ir attēlotas atbilžu vērtības katrai valstij.