Par EMCC

Eiropas Pārmaiņu novērošanas centrs (EMCC) ir informācijas resurss, kas paredzēts, lai veicinātu izpratni par pārmaiņām darba dzīvē, nodarbinātībā, darbavietu veidošanā un pārstrukturēšanā. Tas tika izveidots 2001. gadā kā daļa no Eurofound ar Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un sociālo partneru vienprātīgu atbalstu.

Uzdevums

EMCC misija ir piesaistīt uzmanību ekonomiskajām un sociālajām norisēm, kas izraisa pārmaiņas Eiropas darba tirgos. Tas īpaši izceļ tehnoloģiju, ražošanas modeļu un regulējuma pārmaiņu nozīmi pasaules ekonomikas norišu kontekstā. Konkrētāk — EMCC

Galvenais darbības virziens

Eurofound stratēģijas tematiskajā jomā “pārmaiņas darba tirgū” EMCC 2017.–2020. gada plānošanas periodā pievērsīsies šādiem trīs galvenajiem apakštematiem:

Mērķauditorija

EMCC mērķis ir kalpot Eurofound galvenajām ieinteresētajām personām, tostarp Eiropas sociālajiem partneriem, ES iestādēm un dalībvalstu valdībām, kā arī politikas veidotājiem un praktizējošiem speciālistiem nodarbinātības un pārstrukturēšanas jomās.