Public instruments to support restructuring in Europe - ERM Report 2011

Annual report
Publicēts
21 Novembris 2011
pdf
Formāti

Kopsavilkums

Structural change is a general characteristic of economic development, driven by shifts in relative productivity and demand, technological or socioeconomic changes. To adapt to a changing economic environment, companies undergo restructuring to maintain or improve their compRead more
Structural change is a general characteristic of economic development, driven by shifts in relative productivity and demand, technological or socioeconomic changes. To adapt to a changing economic environment, companies undergo restructuring to maintain or improve their competitiveness and, hence, sustainability. While restructuring is essential to the dynamism of the European economy, it can entail difficulties for employees. The ERM annual report 2011 looks at the whole range of instruments available in the EU to mitigate the negative effects that it may have for both companies and employees and introduces around 400 of them in an online database. The ERM annual report also presents an overview and analysis of restructuring activities in Europe as captured by the European Restructuring Monitor (ERM).  See also the Restructuring support instruments database. An executive summary is available.
Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  98
  Atsauces Nr.: 
  ef1165
  ISBN: 
  978-92-897-1052-7
  Kataloga Nr.: 
  TJ-32-11-931-EN-C
  DOI: 
  10.2806/31059
  Catalogue info

  Public instruments to support restructuring in Europe - ERM Report 2011

  Structural change is a general characteristic of economic development, driven by shifts in relative productivity and demand, technological or socioeconomic changes. To adapt to a changing economic environment, companies undergo restructuring to maintain or improve their competitiveness and, hence, sustainability. While restructuring is essential to the dynamism of the European economy, it can entail difficulties for employees. The ERM annual report 2011 looks at the whole range of instruments available in the EU to mitigate the negative effects that it may have for both companies and employees and introduces around 400 of them in an online database. The ERM annual report also presents an overview and analysis of restructuring activities in Europe as captured by the European Restructuring Monitor (ERM).

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  ef11651
  Catalogue info

  Valsts instrumenti pārstrukturēšanas atbalstam Eiropā - Kopsavilkums

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Ar 2011. gada Uzņēmumu pārstrukturēšanas uzraudzības centra (ERM) ziņojumu ir izveidota valsts un sociālo partneru atbalsta pasākumu datu bāze, lai paredzētu un vadītu pārstrukturēšanu ES27 un Norvēģijā. Lai gan saimniecisko un cilvēku resursu pārstrukturēšana ražīgākas un ienesīgākas darbības veicināšanai ir būtiska Eiropas ekonomikas dinamisma attīstībai, tā var radīt problēmas darba ņēmējiem. Tādēļ ir būtiski, lai iestāžu rīcība un pieņemtā politika ne tikai veicinātu nepieciešamās strukturālās pārmaiņas, bet arī palīdzētu mazināt darba tirgus pielāgojumu iespējamo negatīvo ietekmi uz uzņēmumiem un darba ņēmējiem.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 39.85 Kb)

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru