ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

Annual report
Publicēts
3 Decembris 2013
pdf
Formāti
Executive summary in 25 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving Read more

The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  120
  Atsauces Nr.: 
  ef1380
  ISBN: 
  978-92-897-1136-4
  Kataloga Nr.: 
  TJ-AL-13-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49326
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

  The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis.

  Formāti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  ef13801
  Catalogue info

  ERM 2013. gada ziņojums „Pārstrukturēšanas uzraudzība un pārvaldība 21. gadsimtā”

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Šis ikgadējais Eiropas Uzņēmumu pārstrukturēšanas uzraudzības centra (ERM) ziņojums sniedz pārskatu par ERM darbību vairāk nekā desmit gadu ilgā periodā, novērtējot plaša mēroga pārstrukturēšanas ietekmi Eiropā. Ziņojumā ir aplūkotas pārstrukturēšanas tendences visās ES dalībvalstīs, balstoties uz datubāzi, kura ietver informāciju par vairāk nekā 16 000 lielu pārstrukturēšanas projektu, no kuriem katrs parasti bijis saistīts ar vismaz 100 darba vietu zudumu vai izveidi. Ziņojumā salīdzināta darbība pirmskrīzes periodā (2003.–2008. gadā) un pēckrīzes periodā (2008.–2013. gadā), lai noteiktu, kā mainījušies pārstrukturēšanas procesi, kā arī redzētu, kuras nozares globālā ekonomikas lejupslīde nodarbinātības jomā ir skārusi vissmagāk. Pēdējās nodaļās ir aplūkota tāda parādība kā uzņēmumu pārvietošana, t. i., viens no astoņiem pārstrukturēšanas veidiem, kas saistīts ar pārstrukturēšanu, kad tiek zaudēts liels skaits darba vietu, pārceļot darbību vai izmantojot ārpakalpojumus ārpus valsts robežām, un attēlots, kā kopš krīzes sākuma ir samazinājusies Eiropas uzņēmumu ārzonas darbība.


  Pieejams lejupielādei 25 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru