ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

Annual report
Atjaunināts
12 Marts 2015
Publicēts
4 Marts 2015
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severeRead more

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector. Hiring freezes have meant the public sector workforce has shrunk and become significantly older, with more female workers. Lack of job security means working in the public sector is no longer quite as attractive. More restructuring will undoubtedly occur, and it is vital that those involved in its planning develop a more forward-looking, anticipatory strategy, to soften the blow for those workers who leave and to enhance conditions for those who stay. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  120
  Atsauces Nr.: 
  EF1470
  ISBN: 
  978-92-897-1310-8
  Kataloga Nr.: 
  TJ-AL-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/92093
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

  The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector.

  Formāti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  EF14701
  Catalogue info

  ERM 2014. gada ziņojums “Pārstrukturēšana publiskajā sektorā”

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Eiropas Uzņēmumu pārstrukturēšanas uzraudzības centra 2014. gada ziņojumā ir pētīta publiskā sektora straujā pārveidošanās Eiropā kopš finanšu krīzes sākuma 2008. gadā. Sākotnēji nodarbinātības pieaugums publiskajā sektorā palīdzēja stabilizēt Eiropas ekonomiku, kamēr privātajā sektorā ievērojami samazinājās darbavietu skaits. Taču turpmākie taupības pasākumi (jeb fiskālā konsolidācija) ir nesuši līdzi plašu publiskā sektora pārstrukturēšanu. Darbā pieņemšanas iesaldēšanas rezultātā publiskā sektora darbinieku skaits ir sarucis, toties ievērojami ir palielinājies darbinieku vecums un sieviešu īpatsvars. Darbavietas drošības trūkums nozīmē, ka darbs publiskajā sektorā vairs nešķiet tik pievilcīgs kā agrāk. Ziņojumā ir aprakstīti dažādie līdzekļi, pie kuriem ir ķērušās valsts iestādes, piemēram, algu iesaldēšana, darbavietu skaita samazināšana / darbinieku atlaišana un pakāpeniska/priekšlaicīga pensionēšanās, kā arī tādi alternatīvi nodarbinātības veidi kā darba dalīšana un darbinieku pārcelšana citos amatos. Vairākās valstīs ir dokumentēts jaunu nodarbinātības veidu pieaugums publiskajā sektorā, piemēram, t. s. “nulles stundu” darba līgumu izmantošana. Visbeidzot, ziņojumā ir analizēta pārstrukturēšanas kopējā  ietekme uz palikušajiem un no darba aizgājušajiem darba ņēmējiem.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru