Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

Annual report
Publicēts
27 Janvāris 2016
pdf
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to Read more

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation. It also examines recruitment in SMEs, the extent of public debate on job creation in SMEs, and public support instruments available to SMEs that encourage them to create jobs. The study finds that SMEs that tend to create jobs are often young, innovative, internationally active, located in urban areas and run by skilled managers with the capacity to plan and realise active growth and investment strategies. However, a combination of both external and internal company factors, rather than individual characteristics, determines the job creation potential of these companies. 

Read less

Formāti

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  119
  Reference No: 
  EF1561
  ISBN: 
  978-92-897-1434-1
  Catalogue: 
  TJ-AL-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/342142
  Catalogue info

  Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

  The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15611
  Catalogue info

  Darbavietu radīšana MVU: ERM 2015. gada ziņojums

  Authors: 
  Eurofound

  Eiropas Uzņēmumu pārstrukturēšanas uzraudzības centra (ERM) 2015. gada ziņojumā ir pētīts jautājums par jaunu darbavietu radīšanu mazos un vidējos uzņēmumos (MVU). MVU arvien vairāk atzīst par darbavietu dzinējspēku Eiropā. Tomēr, ņemot vērā plašās MVU populācijas neviendabīgumu, ne visi no tiem veicina nodarbinātības izaugsmi. Šī pētījuma mērķis ir noteikt, kuri MVU veidi ir vairāk vai mazāk dinamiski jaunu darbavietu radītāji, kā arī noteikt to galvenos dzinējspēkus un šķēršļus jaunu darbavietu radīšanā. Tajā arī pētītas darbā pieņemšanas metodes MVU, tas, cik plašas ir sabiedriskās debates par darbavietu radīšanu MVU, kā arī MVU pieejamie valsts atbalsta instrumenti, kas domāti darbavietu radīšanas motivācijai. Šajā pētījumā ir konstatēts, ka MVU, kuri mēdz radīt jaunas darbavietas, ir jauni, novatoriski, starptautiski aktīvi, atrodas pilsētu teritorijās, kā arī tos vada prasmīgi vadītāji ar spējām plānot un realizēt aktīvas izaugsmes un ieguldījumu stratēģijas. Tomēr darbavietu radīšanas potenciālu šiem uzņēmumiem nosaka ārējo un iekšējo faktoru apvienojums, nevis individuālas iezīmes.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru