Corporate communication

Ceļā uz labākiem dzīves un darba apstākļiem: Augšupējas konverģences veicināšana

Šajā brošūrā ir izklāstīti instrumenti un stratēģijas, ko Eurofound izmantos 2017–2020. gada plānošanas periodā, lai izpildītu savas pilnvaras: “nodrošināt zinātniski pamatotas, objektīvas, savlaicīgas un stratēģiskas zināšanas, kas veicina labāku informētību politikas jomā attiecībā uz dzīves un darba apstākļu augšupēju konverģenci Eiropā”. Pārraugot jaunākās attīstības tendences un nodrošinot laicīgu, padziļinātu analīzi un informāciju šajās jomās ES līmeņa iestādēm, valstu valdībām un sociālajiem partneriem, Eurofound mērķis ir atbalstīt ES darba kārtību, nodrošinot zināšanas dzīves un darba kvalitātes uzlabošanai Eiropā.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru