Darba apstākļi Eiropas Savienībā: darba organizācija - Kopsavilkums

Pēc 2005. gada pārskata Eirofonds veica turpmāku padziļinātu to secinājumu analīzi, kas saistīti ar pārskata galvenajām tēmām par darba apstākļiem Eiropas Savienībā. Viens no pētītajiem jautājumiem bija darba organizācijas daudzveidība Eiropā, un tā ir šī ziņojuma temats. Šādā nolūkā analizēja EWCS rezultātus, lai noteiktu galveno darba organizācijas veidu atšķirības ES valstīs, izpētot strukturālās, demogrāfiskās un dažādu valstu īpatnības, kas palīdz noteikt dažādos darba organizācijas veidus un pētīt savstarpējās attiecības starp darba organizāciju un dažādām darba un nodarbinātības kvalitātes dimensijām. Pētījumā analizēta saikne starp darba organizāciju un cilvēkresursu pārvaldības praksi, kā arī darba organizācija mazos uzņēmumos un ārpustirgus nozarēs, piemēram, valsts pārvaldē un sociālajā nodrošināšanā, izglītībā, veselības un sociālā darba iestādēs.Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 48.32 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru