Novecojoša darbaspēka darba apstākļi - Kopsavilkums

Pēc 2005. gada pārskata Eirofonds veica turpmāku padziļinātu to secinājumu analīzi, kas saistīti ar pārskata galvenajām tēmām par darba apstākļiem Eiropas Savienībā. Viena no izpētes tēmām bija darbaspēka novecošana un tās izraisītā tālejošā ietekme uz sabiedrību un darba tirgu kopumā. Pētījumā bija uzsvērti četri faktori, kas ir svarīgi Eiropas darbaspēka vecuma struktūras noteikšanā: karjeras attīstības un darba drošības garantija; darbinieku veselības aizsardzības un labklājības uzturēšana un veicināšana; prasmju un kompetences attīstība; kā arī līdzsvars starp darba un ārpusdarba dzīvi. Šajā informatīvajā izdevumā apkopotas galvenās darbaspēka novecošanās problēmas, kā arī sniegts ieskats izpētes galvenajos rezultātos.Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 48.84 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru