Darba apstākļu konverģence un diverģence Eiropā: 1990.–2005. gadā - Kopsavilkums

2005. gadā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) sāka ceturto Eiropas darba apstākļu apsekojumu (EWCS), kas aizsākās 1990. gadā. Piecpadsmit gadu laikā Eiropas Savienībā dažādos līmeņos ir notikušas ievērojamas pārmaiņas. Šī ziņojuma galvenais mērķis ir divu jautājumu izpēte. Pirmkārt, tas, izmantojot dažādus EWCS, cenšas novērot radniecīgu konverģences un diverģences kustību esību laika gaitā attiecībā uz darba dzīves kvalitāti. Otrkārt, tas pēta, vai šajā periodā Eiropas valstīs ir vērojamas līdzīgas kustības.Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 44.73 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru