Darba apstākļi Eiropas Savienībā: Darba laiks un darba intensitāte - Kopsavilkums

Ceturtajā Eiropas Darba apstākļu apsekojumā, ko 2005. gadā organizēja Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound), ir skarti Eiropas Savienības nodarbinātības politikas darba kārtības svarīgākie temati. Viens no pētītajiem jautājumiem bija darba laiks un darba intensitāte, kā arī to ietekme uz sabiedrību un darba tirgu kopumā. Pētījumā tika aplūkots darba intensitātes raksturs un tas, kā intensitāte mērāma. Izdarītie secinājumi atklāja, ka pastāv cieša saistība starp darba intensitāti un sliktiem darba apstākļiem gan fiziskā, gan psiholoģiskā ziņā.Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 50.54 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru