Izmaiņas Eiropas nodarbinātības struktūrā Lielās lejupslīdes laikā - Kopsavilkums

Šajā ziņojumā ir izklāstīta lejupslīdes ietekme uz nodarbinātību ES27, nosakot izmaiņas nodarbinātības līmenī 2010. gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2008. gada otro ceturksni, un parādot šo izmaiņu sadalījumu visā algu diapazonā. Tajā ir konstatēts, ka nodarbinātība turpināja pieaugt visaugstāk apmaksātajos darbos, galvenokārt zinībietilpīgo pakalpojumu un uzņēmējdarbības pakalpojumu jomās. Tajā pašā laikā vidēji apmaksāto darbavietu zudums būvniecībā un ražošanā izraisīja nodarbinātības samazināšanos algu diapazona vidusdaļā. Darbu vairāk zaudēja vīrieši nekā sievietes, bet vislielākie ieguvēji no jaunajām darbavietām bija vecāka gadu gājuma darbinieki. Kaut arī nepilna laika darbavietas tika radītas visā algu diapazonā, lielākais nodarbinātības pieaugums 2009. gadā bija (zemāk apmaksāto) nepilna darba laika darbu segmentā.Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 45.98 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru