Piektais darba apstākļu apsekojums

Darbam ir izšķiroša nozīme cilvēku dzīvē, uzņēmumu darbībā un sabiedrībā kopumā. Darba kvalitātes un darba apstākļu uzlabošana jau ilgi ir prioritāte ES politikā, pēdējā laikā arī „Eiropa 2020” stratēģijā „gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”. Piektajā Eiropas Darba apstākļu apsekojumā (EWCS) ir pētītas ļoti dažādas tēmas — fiziskā riska veidi, darba laiks, segregācija starp dzimumiem, darba un privātās dzīves līdzsvars, darbinieku pārstāvība, darba organizācija, prasmju attīstīšana un atalgojums, kā arī veselība un labklājība. Apsekojumā iezīmētas tendences darba apstākļos, noteikti galvenie riska faktori un izcelti jautājumi, kuriem jāpievērš politikas uzmanība. Piektais EWCS, kas balstīts uz 44 000 darbinieku intervijām 34 Eiropas valstīs, ir bagātīgs informācijas krājums un analīze par darbu visās tā dimensijās mūsdienu Eiropā.Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 41.62 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru