Darba organizācija un inovācija - Kopsavilkums

Inovācijas darba organizācijā var palīdzēt optimizēt uzņēmumu ražošanas procesus un uzlabot darbinieku kopējo darba pieredzi. Šajā ziņojumā ir pētīta saikne starp inovācijām darba organizācijā (augstas veiktspējas darba organizācijas metodēm) un darbinieku un organizāciju ieguvumiem. Tā pamatā ir gadījumu izpētes analīze, kas veikta 13 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās inovāciju ieviešana darbavietā ir bijusi rezultatīva. Augstas veiktspējas darba organizācijas metodes, kuru pamatā ir, piemēram, uz taupību vērsta vadība, darbs grupā, elastīga darba organizācija, darba vietas pārkārtošana un darbinieku iesaiste, visbiežāk bija saistītas ar uzņēmuma produktivitātes palielināšanos, augstāku pakalpojumu kvalitāti un samazinātām darbības izmaksām.Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 40.78 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru