Nodarbinātības polarizācija un darba vietu kvalitāte krīzes laikā: Eiropas darba vietu uzraudzība 2013. gadā

Šajā ziņojumā ir raksturotas nesenās strukturālās pārmaiņas nodarbinātības jomā Eiropas darba tirgos pirms 2008. - 2009. gada krīzes, tās laikā un pēc tam. Tajā ir konstatēts, ka krīzes laikā nodarbinātības sagrāve Eiropā spēcīgi polarizēja darba algu struktūru, bet periodā no 2010. līdz 2012. gadam polarizācija bija mazāk izteikta. Darba vietās balstītā pieeja raksturo, kā galīgās nodarbinātības pārmaiņas dalībvalstu un ES līmenī ir izplatījušās pa darba vietām dažādās algu sadalījuma kvintilēs. Divi alternatīvi darba vietu klasificēšanas kritēriji balstās uz vidējā darba vietu ieņēmēju izglītības līmeni un darba vietas kvalitātes daudzdimensiju rādītāju, t.i., darba vietas kvalitātes nefinanšu indeksu. Šis jaunais indekss, kurš ir iegūts, izmantojot piektā pētījuma par Eiropas darba apstākļiem datus, balstās uz informācijas kopumu par plašu darba vietu īpašību klāstu, kuras sociālo zinātņu pētnieki saista ar darbinieku labklājību.Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 36.88 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru