MVU pārstrukturēšana Eiropā

Pārstrukturēšana ir daļa no Eiropas ekonomikas audekla, jo uzņēmumiem, lai tie saglabātu ilgtspējību un konkurētspēju, ir jāpiemērojas mainīgiem apstākļiem. Līdz šim politikas ietvaros galvenā uzmanība tika veltīta liela apjoma uzņēmumu pārstrukturēšanai. Ņemot vērā mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) salīdzinošo nozīmīgumu – tie ir vairāk nekā 99 % no visiem Eiropas uzņēmumiem un nodrošina apmēram 66 % no darbavietām privātajā sektorā – visu līmeņu politikas veidotājiem ir jāizprot mazāko uzņēmumu īpašās problēmas, lai šim Eiropas ekonomikas mugurkaulam sniegtu piemērotu atbalstu. Pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no 85 gadījumu izpētes visās ES dalībvalstīs un no citiem avotiem, ziņojumā galvenajos vilcienos apskatītas iezīmes, kas raksturīgas MVU saistībā ar vēlmi pārstrukturēties un pārstrukturēšanās vadību, pētīti galvenie pārmaiņu virzītājspēki un analizēti faktori, kuri ietekmē veiksmīgu pārstrukturēšanos. Tajā piedāvāts plašs, salīdzinošs apskats par to, kā pārstrukturēšana ietekmē darbiniekus un pašu uzņēmumu, un dotas vairākas politikas norādes tālākai rīcībai.Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 40.94 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru