Dzīves kvalitāte Eiropā — sabiedrības un sabiedrisko pakalpojumu kvalitāte

Šajā pārskatā ir izmantoti konstatējumi no trešā Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma, lai analizētu, kādā mērā eiropieši ir apmierināti ar dažādiem sabiedrības aspektiem — attiecībā uz sabiedriskajiem pakalpojumiem un sociālajām attiecībām — un kā tie ietekmē viņu labsajūtu. Pārskatā šie konstatējumi arī salīdzināti ar 2007. gada konstatējumiem, lai novērtētu, kā sabiedrības kvalitāti ietekmējusi ekonomiskā krīze. Dzīves kvalitāte ir daļēji atkarīga no labas kvalitātes sabiedrisko pakalpojumu, piemēram, veselības aprūpes, izglītības un sociālās aprūpes pieejamības. Un dzīves un sabiedrības kvalitāti nosaka arī sociālās attiecībās: spriedzes neesamība, vienlīdzība sociālo grupu starpā un uzticēšanās sajūta cilvēku starpā.Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 41.58 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru