Veidi, kā integrēt bēgļus un patvēruma meklētājus darba tirgū

Šajā ziņojumā plašākā skatījumā ir aplūkots esošais pētījumus par bēgļu un patvēruma meklētāju integrāciju darba tirgū, reaģējot uz bēgļu krīzi. Ir atjaunināta informācija par tiesību aktiem un praktiskajiem pasākumiem 2016. gada pirmajā pusē, pētīta integrācija darba tirgū saistībā ar patvēruma meklētāju un bēgļu uzņemšanu un atbalsta sniegšanu viņiem, kā arī pētīta sociālo partneru loma. Pētījumā konstatēts, ka valstis, kuras bēgļu krīze skārusi vissmagāk, ir daudz darījušas, lai patvēruma meklētājiem nodrošinātu ātrāku un vieglāku piekļuvi saviem darba tirgiem. Dažās valstīs sociālie partneri ir izstrādājuši daudz efektīvāku politiku integrācijai darba tirgū un uzsākuši vairāku daudzsološu iniciatīvu realizāciju. Taču pēkšņais un milzīgais patvēruma meklētāju pieplūdums ir radījis daudz problēmu, tāpēc vēl joprojām ir daudz darāmā, kā arī ir jāmeklē veidi, kā šos šķēršļus pārvarēt.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru