Sestais Eiropas darba apstākļu apsekojums – pārskata ziņojums

Pamatojoties uz piecos iepriekšējos apsekojumos gūto pieredzi, sestais Eiropas darba apstākļu apsekojums (EWCS) sniedz plašu pārskatu par darba apstākļiem Eiropā, aptverot dažādas valstis, profesijas, nozares un vecuma grupas. ES nodarbinātības politikas prioritātes ir paaugstināt nodarbinātības līmeni, pagarināt darba mūžu, palielināt sieviešu dalību darba tirgū, uzlabot produktivitāti un inovāciju un pielāgoties digitālā laikmeta izaicinājumiem. Šo politikas virzienu īstenošanas panākumi ir atkarīgi ne vien no pārmaiņām ārējā darba tirgū, bet arī no labu darba apstākļu radīšanas un darbavietu kvalitātes. EWCS konstatējumi norāda uz to pasākumu spektru un vērienu, kurus politikas dalībnieki varētu izstrādāt, lai risinātu Eiropai šodien aktuālos uzdevumus. Analīzē konstatējumi ir aplūkoti, izmantojot septiņus darbavietu kvalitātes rādītājus (fiziskā vide, darba intensitāte, darba laika kvalitāte, sociālā vide, prasmes un rīcības brīvība, izredzes un ienākumi) un iedalot darbiniekus piecos tipiskos darbavietu kvalitātes profilos. Pamatojoties uz tiešajām intervijām ar 43 850 respondentiem 35 Eiropas valstīs, sestais EWCS mēģina aptvert mūsdienu Eiropas darba dzīves daudzpusīgos aspektus.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru