2016. gada Eiropas dzīves kvalitātes apsekojums

Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma ceturtajā kārtā 2016. gada pēdējā ceturksnī tika aptaujāti gandrīz 37 000 cilvēku 33 Eiropas valstīs (28 ES dalībvalstis un 5 kandidātvalstis). Šajā pārskata ziņojumā ir izklāstīti konstatējumi par ES dalībvalstīm. Šajā ziņojumā izmantota informācija no trim iepriekšējām kārtām un citiem pētījumiem, lai, ņemot vērā pamatinformāciju par Eiropas sabiedrības sociālā un ekonomiskā profila izmaiņām, izpētītu dzīves kvalitātes tendences. Desmit gadus pēc globālās ekonomikas krīzes tajā plaši izvērtēta labjutība un dzīves kvalitāte, lai aptvertu sabiedrības kvalitāti un sabiedriskos pakalpojumus. Šie konstatējumi norāda, ka joprojām dalībvalstu starpā ir atšķirības daudzos aspektos – taču to vēstījums ir niansētāks. Katra dalībvalsts uzrāda savas stiprās puses konkrētos labjutības aspektos, taču dažās sabiedrībās vairāk nekā citās joprojām ir novērojamas nelabvēlīgas situācijas; un visās valstīs joprojām ir ievērojama sociālā nevienlīdzība. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru