Ienākumu nevienlīdzība un nodarbinātības tendences Eiropā pirms un pēc lielās ekonomiskās lejupslīdes

PDF version Printer-friendly version

Šajā ziņojumā ir aplūkotas pieaugošas bažas par ienākumu nevienlīdzību akadēmiskajās un politiskajās debatēs, piedāvājot vispusīgu pētījumu par ienākumu nevienlīdzību pirms un pēc lielās ekonomiskās lejupslīdes, kas sākās 2008.–2009. gadā (dati par ienākumiem attiecas uz laikposmu no 2004. līdz 2013. gadam).  Tam ir divējāds mērķis: aplūkot problēmu visā ES perspektīvā un sniegt atjauninātu pārskatu par nevienlīdzību attiecībā uz dažādiem ienākumu avotiem un lielākajā daļā dalībvalstu. Rezultāti liecina, ka līdz 2008. gadam bija ievērojami mazinājusies ienākumu nevienlīdzība ES mērogā, ko virzīja spēcīgs ienākumu konverģences process starp Eiropas valstīm. Taču lielā ekonomiskā lejupslīde pārtrauca šo tendenci un palielināja nevienlīdzību gan visā ES, gan arī vairumā atsevišķu valstu. Kaut arī iepriekšējos pētījumos ir minēts, ka ilglaicīgo mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu nevienlīdzības pieaugumu daudzās Eiropas valstīs galvenokārt ir izraisījušas aizvien lielākās atalgojuma atšķirības, šajā ziņojumā kā galvenais iemesls pēdējos gados novērotajam nevienlīdzības pieaugumam ir minēts bezdarbs un ar to saistītā darbaspēka ienākumu samazināšanās. Kopš krīzes sākuma lielākajā daļā Eiropas valstu ir samazinājušies reālo ienākumu līmeņi un sarucis vidusslāņa apmērs. Tiek aplūkota arī ģimenes resursu apvienošanas nozīme nolūkā mazināt nevienlīdzību un Eiropas labklājības politikas ietekme uz ienākumu sadales ekonomisko satricinājumu novēršanu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely