Dažādu vecumu darbinieku darba apstākļi

Demogrāfiskās pārmaiņas maina cilvēku darba dzīvi ES. Tā kā skaita ziņā sarūkošajam darbaspēkam nākas apmierināt visas novecojošās sabiedrības sociālās vajadzības, palielinās vecāka gadagājuma darbinieku nodarbinātības rādītāji un pagarinās cilvēku darba mūžs. Politikas reformas galvenokārt ir bijušas vērstas uz likumā noteiktā pensionēšanās vecuma palielināšanu un finansiāla atbalsta pasākumu ieviešanu, lai vecāka gadagājuma darbinieki turpinātu strādāt arī pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Taču darbinieku lēmumu turpināt strādāt arī lielākā vecumā ietekmē virkne citu faktoru, tostarp veselība un labklājība, darba un privātās dzīves līdzsvars, karjeras izaugsmes iespējas un nodarbinātības drošība, kā arī darba apstākļi, piemēram, neatkarība, darba laiks un darbavietas psihosociālie aspekti. Šajā ziņojumā tiek veikta padziļināta šo aspektu analīze attiecībā uz 28 ES dalībvalstīm, izmantojot datus no jaunākā, 2015. gadā sagatavotā Eiropas darba apstākļu apsekojuma (EWCS) un aplūkojot tos kontekstā ar Eurofound jēdzienu “ilgtspējīgs darbs visa mūža garumā”.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru